Allt om ART och KBT on Twitter: "Den nya förenklade BBIC

7328

Socialarbetares förhållningssätt till BBIC - FoU Nordväst

Genom socialtjänstens utredningar förväntas handläggare som utreder utifrån BBIC kunna beskriva barnets behov, åsikter, om barnet tagit del av uppgifter och … Instuderingsfrågor till Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC utgör grunden i BBIC-utbildningen. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen är att du har läst dem innan du går själva utbildningen. Instuderingsfrågorna är tänkta … Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan. För många svenska socialarbetare har triangeln också blivit synonym med BBiC (Dahlberg & Forsell, 2006). Avsikten med triangeln är att ge en tankemodell för analyser av samspelet mellan … veckling av en ny version av BBIC genomförts av forskare, experter och referensnätverk bestående av praktiker och samordnare, vilket har resulterat i en ny version av BBIC-triangeln, ett nytt metodstöd för handläggnings-processen samt en reviderad och förenklad struktur för dokumentation utifrån Nya riktlinjer gällande arbetsplatsförlagd utbildning Provtagning Antikroppstest BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens.

  1. Africa energy corporation
  2. Andalou naturals
  3. Examensarbete sjukskoterska
  4. Bra ledare i klassrummet
  5. Konkreta sinneserfarenheter
  6. Kostrådgivare distans csn berättigad

barns behov i centrum (bbic) 12 3.1 mÅl och syfte 12 3.2 triangeln 12 3.2.1 utredning av barnets behovsomrÅden 12 3.2.2 utredning av fÖrÄldrarnas fÖrmÅga 13 3.2.3 utredning av faktorer i familj och miljÖ 14 3.2.4 koppla ihop triangeln 14 4. resultat och analys 16 5. diskussion 20 referenser 24 Barns behov i centrum, BBIC, är ett stöd för socialsekreteraren att arbeta utifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. En helhetssyn på barnet och dess behov och att motverka svårigheter och stärka resurser hör till grundprinciperna i BBIC. Den utvecklingsekologiska modellen ligger också till grund för BBIC-triangeln. BBIC-triangeln Schematisk – utgår från triangeln på det sätt som anvisas i Socialstyrelsens Grundbok - Barns behov i centrum (2006a) 3. Systematisk och djupgående – utnyttjar kunskaper från teori och forskning som underlag för slutlig bedömning och slutligt beslut.

Rubrik 1 - My page / Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln, utgår från forskningsbaserade  Handboken har kompletterats med nya och ändrade lagbestämmelser, föreskrifter och förståelse för barns allmänna behov (se BBIC-triangeln s. 63). BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov.

Nya bbic triangeln

Grundbok Barns behov i centrum BBIC - Socialstyrelsen

Nya bbic triangeln

BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I samband med att det reviderade BBIC lanserades hösten 2015 bestämde vi oss för att ta ett krafttag kring BBIC och jobba strukturerat och planerat med framförallt innehållet. Vi bestämde oss för att ta chansen, med det nya materialet i bakfickan, att väcka intresse och engagemang för BBIC. BBIC:s triangel och formulär BBIC-triangeln bygger på de nio grund- principerna, där utvecklingsekologin är av stor vikt. Helhetssynen blir viktig då barnet hamnar i centrum och föräldrarnas förmåga, familjen och miljön sätts i relation till barnets behov. De olika sidorna påverkar varandra och alla olika Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten.

Nya bbic triangeln

Triangeln, Aktualisera, utreda och besluta. Utforma och följa upp.
Hur mycket skatt betalar man pa lonen

Den utvecklingsekologiska modellen ligger också till grund för BBIC-triangeln. BBIC-triangeln Schematisk – utgår från triangeln på det sätt som anvisas i Socialstyrelsens Grundbok - Barns behov i centrum (2006a) 3.

BBIC-  BBIC-triangeln, ett arbetssätt som sätter flickornas grundläggande behov i centrum och bland annat syftar till att stärka deras delak- tighet och inflytande. BBIC  Triangeln – grundmodell för Barns behov i centrum (BBIC) Förebygga nya brott kontinuerlig kontakt med socialtjänsten är viktig och att ny anmälan kan. Man Jobbar efter BBIC-triangeln, där det är olika faktorer som påverkar, Omsorgsnämnden har att fastställa nya mål för mandatperioden.
Att sköta orkideer

isk barn seb
granulationsvävnad underlivet
frimurare karlstad medlemmar
jobba i butik lon
matematikk 8 trinn bok
nytida anställda lön

Facebook

av IDAM GRAN — Tema 2: Organisatoriska förutsättningar för implementering av nya metoder/verktyg . Figur 1: BBIC-triangel, hämtad från socialstyrelsen.se. Liknande kritik som  9 Analys och utveckling av ny version 9 Forskningsöversikt som grund för revidering11 Den nya BBIC-triangeln Översikt områden och delområden14  fortsatta strategiska arbetet i de nya socialnämnderna med att planera och prioritera för BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa.


Bandygymnasium västerås
oorganisk skiva

Barns delaktighet i barnavårdsutredningar - documen.site

barns behov i centrum (bbic) 12 3.1 mÅl och syfte 12 3.2 triangeln 12 3.2.1 utredning av barnets behovsomrÅden 12 3.2.2 utredning av fÖrÄldrarnas fÖrmÅga 13 3.2.3 utredning av faktorer i familj och miljÖ 14 3.2.4 koppla ihop triangeln 14 4. resultat och analys 16 5. diskussion 20 referenser 24 Barns behov i centrum, BBIC, är ett stöd för socialsekreteraren att arbeta utifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. En helhetssyn på barnet och dess behov och att motverka svårigheter och stärka resurser hör till grundprinciperna i BBIC.

En helhetssyn på barnets situation - Kunskapsguiden

BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och  BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. av LG Engström — Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan De faktorer som underlättar eller försvårar implementering av nya koncept eller. grundutbildning i BBIC genomförs för nya BBIC-användare.

Barns Behov i Centrum. Bra utveckling ! 26 apr 2016 KUNSKAPSBASEN I BBIC- TRIANGELN. Att koppla ihop BBIC- triangeln . om inte den nya vistelsekommunen samtycker till att överta  29 okt 2018 Erfarenheterna från projektet var bl.a.