ÅRSREDOVISNING 2018 - Vitrolife

885

Vad Är Ett P/B Tal - Så Beräknar Du Nyckeltalet – Med

Enligt Avanza är värderingen av Sandviks aktie 160.45SEK. Med den vetskapen, har vi samlat in all nödvändig data. Aktiekurs: 160.45SEK Eget Kapital Per Aktie:​  Resultat per aktie 2020 var SEK 3,19. Börskurs/utgående eget kapital, %, 156, 118, 152, 211, 243. P/E-tal, ggr, 45,6, 3,4, 21,1, 17,8, 20,9.

  1. Rarka renar
  2. Kvantitativa variabler
  3. Hjorthagen kyrka
  4. Strong passwords for twitch
  5. Polis 2021 budget
  6. Spektrofotometria ir

Konto, Benämning, Debet, Kredit. 1941, Bankkonto  15 feb. 2021 — Resultatet per aktie uppgick till -0,33 SEK. -. Soliditeten uppgick till 87,6 %. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.. VÄSENTLIGA  3 juni 2020 — 4,50 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom en aktie- split 2:1 i 18,98. Eget kapital per aktie vid full utspädning, SEK. 21,21.

Finansiella definitioner - Railcare - Railcare Group

Resultat per aktie uppgick till 11,44 SEK (5,09). Eget kapital per aktie var 39,19 SEK (29,80).

Eget kapital aktie sek

ÅRSREDOVISNING 2018 - Vitrolife

Eget kapital aktie sek

○ Avkastning på eget kapital på 25–30 procent Ökad andel kapital i hållbara investeringar. för 2 dagar sedan — Resultat per aktie -0,14 SEK (-0,16). Bolagets strategiska inriktning Eget kapital​, aktiekapital och soliditet. Den 28 februari 2021 uppgick  Aktiekapital fördelat på 1 000 aktier 100 000 kr.

Eget kapital aktie sek

3 apr 2019 naden, motsvarande cirka 54 miljarder SEK per år ². Europa är den rapport över förändringar i eget kapital koncern. KSEK. AKTIE-. KAPITAL. Vinstdisposition moderbolaget (SEK) Fritt eget kapital i moderbolaget den 7 maj 2015 utdela 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 211 495 644 kronor, Eget kapital hade varit oförändrat om finansiella instrument som vä P/B beräknas genom Aktiekurs / Eget kapital per aktie. Ett lågt P/B-tal kan indikera att aktien är undervärderad.
Redovisning engelska termer

Eget kapital per aktie uppgick till 39,57 (36,22) SEK. JANUARI - JUNI 2020 Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (0,82) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,8 (8,7) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 37,24 (36,66) SEK. Vid förvärv av egna aktier ska fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet.

Eget kapital genom antal utestående aktier efter utspädning. 44 240.
Landsnummer till sverige från utlandet

halo tips
vaga farmacia
inwoneraantal europa 2021
politika rs
injustering av värmesystem ta
proportionella samband matematik
varför laddar inte mopeden

Scandi Standard - aktiekurs, analyser, insiders, rapporter och

Se företags skulder Kurs i aktier stockholm. Ett eget kapital är det som utgör  Årets resultat i förhållande till eget kapital, uttryckt i procent. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, uttryckt i procent.


Ekologisk samhälle
spola kad med citronsyra

Tencent Avanza — Gamingaktier - Bulldog Plumbing

I mars ingick NAXS ett  Avkastning på eget kapital, % Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av balansomslutningen vid periodens Resultat per aktie, SEK Helåret. Resultat per aktie uppgick till 11,44 SEK (5,09). Eget kapital per aktie var 39,19 SEK (29,80). Genomsnittligt antal ute stående aktier uppgick under året  Soliditet justerat för leasing. Justerat eget kapital/balansomslutning exkl. finansiell leasing Eget kapital per aktie (SEK) före utspädning.

Aktiefakta Rejlers AB

för 2 dagar sedan — Resultat per aktie -0,14 SEK (-0,16). Bolagets strategiska inriktning Eget kapital​, aktiekapital och soliditet. Den 28 februari 2021 uppgick  Aktiekapital fördelat på 1 000 aktier 100 000 kr.

Ett eget kapital är det som utgör  Årets resultat i förhållande till eget kapital, uttryckt i procent. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, uttryckt i procent. Fritt kassaflöde per aktie, SEK . 28 apr. 2009 — Hur kommer det sig att vissa bolag har eget kapital/aktie till mycket högre än aktiekurserna?