På tal om kvinnor och män 2020 - SCB

7284

Jämställdhet - Mölndal

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU I alla EU:s länder är det en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta, det vill säga har ett betalt arbete. EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. Statistik om jämställdhet. SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken.

  1. Gynekolog luleå åsa
  2. Humle kapitalförvaltning söderberg & partners
  3. Rormokare uppsala
  4. Kommanditbolaget rosamundi
  5. Regress matlab
  6. Psykologi gymnasiet bok
  7. Oscar höglund merinfo
  8. Hur mycket höjs bensinskatten
  9. Ombudsman uk
  10. Aulani luau

Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén, SCB. Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om   Jämställdhet SCB Behandling av känsliga personuppgifter. För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som   1 feb 2021 Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet i nära relation · jämställ.nu · Statistik - SCB: På tal om kvinnor och män Tema jämställdhet. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor  22 feb 2012 Idag öppnar SCB temaområdet jämställdhet. Efterfrågan på just jämställdhetsstatistik har hela tiden ökat och SCB:s publikation, ”På tal om  Jämställdhet, lika villkor för kvinnor och män, är en mänsklig rättighet.

På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet

© SCB Securities Co., Ltd. 2014. All rights reserved.

Jämställdhet scb

Tabell 2.8 - 2019. PxWeb - Statistikdatabasen - SCB

Jämställdhet scb

2 994. 3 656. 2 091. 839.

Jämställdhet scb

Tidsserie Analys. Senast uppdaterad. : 2021-02-23. Förklaring. Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över sedan av FN. SCB fick i uppdrag av regeringen att redovisa en statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030, vilket i ett första steg innebar en nulägesbeskrivning av hur vi lever upp till de globala målen (SCB, april 2017).
Armlangdsprincipen

Därför vill jag genom detta arbete i första hand skapa en kunskapsbas för insikt i flickors och pojkar villkor i skolan, som en grund för arbete med och strategier för jämställdhet i skolan och klassrummet. 1.1. Bakgrund 1 Wahlström, 2003:3 2 SCB, 2004:4 ff 3 SCB, 2004:2 Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhäl­ let och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättig­ heter och skyldigheter på livets alla områden. Jämställdhet – jämlikhet Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män.

Därför lanserar Myndigheten för yrkeshögskolan nu ett Jämställdhet. Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.
Grindvaktare betydelse

läroplan matematik gymnasiet
inflammation bukspottkörteln symtom
bubbla
seka instagram
us kurs rupiah
löneväxling pension nackdelar
brännvin i kikarn tv4

Faktablad om jämställdhet SKR

1.1. Bakgrund 1 Wahlström, 2003:3 2 SCB, 2004:4 ff 3 SCB, 2004:2 Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhäl­ let och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättig­ heter och skyldigheter på livets alla områden. Jämställdhet – jämlikhet Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män.


Zalando faktura vat
findus agare

Tabell 3.22 - 2019. PxWeb - Statistikdatabasen - SCB

Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen. 2014-01-18 Jämställdhet – En översikt. Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och arbetsmarknaden.

Jakten på kompetens driver jämställdheten framåt - Svenskt

Statistik om jämställdhet. SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Stöd och service till vissa funktionshindrade. Personer med insats enligt LSS efter funktionsnedsättning och ålder 1 oktober 2019.

föräldraledighet efter frånvarotid och utbildningsnivå. År 2018 - 2019.