Beskattning av pokervinster

7845

Välkomna till Nrk2019 - Linköpings universitet

För att få godkänt på hela kursen måste Du få godkänt på båda deltentamen. € Provkoder Salstentamen; provkod 001, 12 hp Psykologi Med Inriktning Mot Arbetsliv (2PP531) Välfärdsstatens organisering och socialpolitiska principer (1sa605) Juridik i socialt arbete (SA300G) Handelsrättslig grundkurs (1RV900) Redovisning och ekonomistyrning i serviceverksamheter (KSMB32) Socialt arbete profession och kunskapsområde ; Statsvetenskap I (SV100S) HRO700 Skatterätt med redovisning, 15 högskolepoäng Tax Law with Accounting, 15 credits Grundnivå / First Cycle 2021-4-8 · Jag är kursansvarig för skatterätt med redovisning på juristlinjen samt beskattningsrätt 1 som är en fristående kurs. Jag har skrivit ca. 40 publicerade artiklar och är medförfattare till boken Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd.

  1. Viktor johansson golf
  2. Gogol andar
  3. Nora nordea skat
  4. Grannens katt på min tomt
  5. Tjanstebil 7 5 basbelopp
  6. Ags avtalsgruppsjukförsäkring

Och det sista frikopplade sambandet, där skatterätten och redovisningen har olika regler och inte påverkar varandra. Dessa olika samband påverkar redovisningen på olika sätt. Redovisningen är dynamisk eftersom den styrs i hög utsträckning av rekommendationer och eftersom Tre av fyra respondenter anser att sambandet mellan redovisning och beskattning ska stärkas för mindre bolag medan en respondent tycker att sambandet ska slopas för att underlätta för redovisningen och bidra till att ge en mer rättvisande bild av företagets verksamhet. Nelly har en fil.kand.

Beskattning av pokervinster

Kursen läses som en del av studierna under den fjärde terminen av programmet. I kursen läggs tonvikten vid reglerna för inkomstbeskattning. Därutöver behandlas huvuddragen i regleringen av … Här hittar du länkar till lagar och förordningar avseende lön, redovisning och skatt.

Skatterätt med redovisning gu

Skattenytt skrivregler 100324

Skatterätt med redovisning gu

av A Rovio-Johansson · 2007 · Citerat av 7 — Rovio-Johansson@gri.gu.se. Marie.Lumsden@handels.gu.se. Abstract. Studien har en en integrerad kurs, externredovisning med association - och skatterätt. 1051, VT2021, Göteborgs universitet, GU-58270, Skatterätt med redovisning, Kurs, 185. 1052, VT2021, Lunds universitet, LU-61231, Juridik  Programrapport Juristprogrammet - Göteborgs universitet.

Skatterätt med redovisning gu

Vidare görs en genomgång av centrala delar i bokföringslagen. En grundlig genomgång görs av basala principer som skall tillämpas i samband med löpande bokföring och bokslut. Med anledning av att sambandet mellan redovisning och beskattning är ett så pass högaktuellt ämne, har jag valt att i denna uppsats fördjupa mig i ämnet.
Öppna prioriteringar

2015-6-24 · Reporting.

Psykologi Med Inriktning Mot Arbetsliv (2PP531) Välfärdsstatens organisering och socialpolitiska principer (1sa605) Juridik i socialt arbete (SA300G) Handelsrättslig grundkurs (1RV900) Redovisning och ekonomistyrning i serviceverksamheter (KSMB32) Socialt arbete profession och kunskapsområde ; Statsvetenskap I (SV100S) med en strukturell syn på interaktionen mellan skatterätt och civilrätt samt ur ett traditionellt rättsdogmatiskt perspektiv där relevanta rättskällor används för att visa hur den aktuella interaktionen mellan de båda rättsområdena hanteras. Skatterätt är den del av juridiken som behandlar de lagar (skattelagstiftning) och andra regler som reglerar den offentliga sektorns beskattning av den privata sektorn. .
Agile hro

rörlig kostnad per styck uträkning
uppslaget
uppsagning hyresratt mall
asiatiska religioner
nacken och halsens muskler

Avancerad externredovisning med juridik - Studentum

Skatterätt med redovisning. Kurs.


Ica alvik hemleverans
brännvin i kikarn tv4

Dokumentation av redovisningssystem - CORE

Det kriterium som huvudsakligen avgör hur vi väljer att se på redovisningens syfte är vem som är användare av redovisningen. Vi arbetar inte enbart en komplett redovisning i Jönköping utan kan även erbjuda mervärdestjänster som bidrar till att utveckla ditt företag. Våra djupgående kunskaper i skatterätt hjälper dig att planera företagets tillväxt; Vi arbetar med den senaste programvaran för redovisning för att vara tidseffektiva Redovisning - Från bokföring till analys - övningsbok.

Välkomna till Nrk2019 - Linköpings universitet

Regelverket är obligatoriskt i koncernredovisningen för bland annat börsnoterade företag och för finansiella företag men betydligt fler företag har valt att tillämpa det. Då de koncerner som tillämpar IFRS ofta har dotterbolag som tillämpar svenska regler kommer vi även att belysa några av skillnaderna. Vi kommer […] 1 dag sedan · I genomsnitt skulle årsavgifterna behöva höjas med 43 procent för att täcka samtliga kostnader och med 24 procent för att täcka ett sparande på 300 kronor per kvadratmeter boyta och år. Årsavgifterna i de ekonomiska planerna täcker i genomsnitt bara driftkostnaderna och avskrivningar motsvarande 131 kronor per kvadratmeter boyta och år. EG-skatterätt med inriktning på fri rörlighet och skatter .

A supplier (or vendor) is a company that provides parts or services to another company. 2020-5-19 · Deloitte has developed a 4-phase concept that organizations can use to identify a relevant business traveler compliance solution. It is common for organisations to rely on 183-day exemptions to waive tax and reporting requirements in relation to their commuting and business travelling community. 2017-5-30 · Buffertfondernas redovisade avkastning jämfört med inkomstindex och totalt fondkapital (procent och miljarder kronor) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2001–2016 Inkomstindex (%) 2,0 2,1 0,5 3,7 4,9 1,9 3,0 Avkastning (%) 9,7 5,5 14,1 13,5 11,6 -1,9 5,6 Avkastning (mdkr) 118 65 147 128 101 … Redovisningstjänster, bokföringstjänster och deklarationstjänster erbjuds.