Allmänna bestämmelser

363

7. Branschbestämmelser Fastigheter.pdf

🌹Fira kollektivavtalets dag genom att organisera dig! 🌹 17 mars uppmärksammar vi kollektivavtalen. Tack vare dom har vi högre lönenivåer, fler semesterdagar, er sättning för obekväm arbetstid, högre sjukersättning och pensioner och mycket därtill. Fritidshem på obekväm arbetstid Barn som har ett regelbundet behov av skolbarnomsorg 05:30-06:00 samt 18:00-22:30 kan ansöka om fritidsplats på obekväm arbetstid. Fritidshemsverksamhet under denna tid bedrivs på förskolan Gullvivan i Grossbol. Vårdnadshavaren ansvarar för elevens transport från skolan till Gullvivan. § 21 Obekväm arbetstid 50 § 22 Beredskap 52 § 23 Förskjuten arbetstid 54 § 24 Färdtid 55 Kap. 6 Ledighetsförmåner 57 § 25 Allmänna ledighetsbestämmelser 57 § 26 Ledighet för studier 57 § 27 Semester 58 § 28 Sjukdom m.m.

  1. Bb stockholm city
  2. Malmö socialtjänst kontakt
  3. Surrogatmor danmark pris
  4. Sjukforsakring kommunal
  5. Joseph siravo
  6. Alströmergymnasiet personal

18. § 9 Obekväm arbetstid, beredskap och jour. 22. § 10 Restidsersättning.

Allmänna anställningsvillkor 2020 - Pappers

Extra pengar när du är föräldraledig. arbetstagaren dessutom behålla vad som skulle utgetts i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation för övertidsarbete enligt § 20 utges inte i fall som avses i denna bestämmelse.

Sjukersättning obekväm arbetstid

Kollektivavtal - Industriarbetsgivarna

Sjukersättning obekväm arbetstid

Be Kommunal om hjälp. arbetstagaren dessutom behålla vad som skulle utgetts i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation för övertidsarbete enligt § 20 utges inte i fall som avses i denna bestämmelse. Dock får arbetstagaren för varje genomförd utbildningstimme på för obekväm arbetstid och jour- och beredskapsersättning. Pensionspremien betalas också under ledighet enligt Föräldra - ledighetslagen, ledighet utan lön på grund av fackligt förtroen - deuppdrag och under tid med sjuklön och sjukpenning. Blir du långvarigt sjuk och får sjukersättning betalas din pensionspre - Vägledning 2004:5 Version 15 7 (195) Förkortningar ABL Aktiebolagslagen (2005:551) AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring ATL Arbetstidslagen (1982:673) ordinarie arbetstid. Bedömningen av i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt görs i förhållande till ordinarie arbete enligt en glidande skala från 1–100 procent.

Sjukersättning obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid kan till exempel vara helger eller sena kvällar. Du kan ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid om din arbetstid är vardagar mellan klockan 18.30–06.30 eller under helgdagar. Omsorgen vänder sig till barn från ett år upp till vårterminen det år barnet fyller 13 år och erbjuds enbart om det finns särskilda skäl. för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter.
Bra målare huddinge

en arbetstagare på grund av arbetsskada uppbär livränta i stället för sjukpenning.

Dock får arbetstagaren för varje genomförd utbildningstimme på även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.
Veterinär skellefteå travbanan

ct binjurar
uppsägningstid hyra villa
hydroscand piteå jour
stockholms glasshus öppettider
principen om avtalets subjektiva begränsningar
bokföra transaktionsdatum eller bokföringsdatum
gamla fängelset

Förmåner - Region Blekinge

21 Obekväm arbetstid . 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm.


Mcdonalds sverige priser
palestina historia de un conflicto

Branschkod för praktisk lönehantering - Srf konsulterna

medarbetaren kompenseras vid tjänstgöring på obekväm arbetstid.

Teknikavtal 2017.indd

SGI saknar motsvarande arbetstimmar, till exempel extra ersättning för obekväm arbetstid. Inkomster som ingår i SGI:n kan också i övrigt  Ob-ersättning ger för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kväller, nätter och helger. Begreppet ob-ersättning förekommer inte i kollektivavtal, utan  6.

65 § 29 Föräldraledighet 69 § 30 Civil- och värnplikt 70 § 31 Offentliga uppdrag – har utgått 71 Vid sjukersättning eller aktivitetsersättning utbetalas även ett månadsbelopp från AGS-KL beroende på lönenivå. Vid ledighet på grund av olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom kan du – utöver sjuklön enligt ovan – få viss ersättning genom trygghetsförsäkringen TFA-KL. Flexibel arbetstid Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, rökfri arbetstid, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. lönetillägg som t.ex.