Kometprogrammet - Naturvårdsverket

4488

Kometprogrammet - Naturvårdsverket

Komet är ett föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra  Kometprogrammet. skogsstyrelsen (369)miljöhänsyn (49)granbarkborre (38)skogsskador (26)stormskador (24)dialog om miljöhänsyn  Sverige har uppfordrande miljömål i skogen, såsom de är uttryckta i de spe- under perioden 2010–14, det s k Komet-programmet (från en förkortning. KOMET – kompletterande metoder för skydd av skog - pågick som ett Hela grejen med Kometprogrammet har ju varit att markägare själva  Komet - en forskningsbaserad metod för föräldrar och lärare Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod, och programmet bygger på att lära föräldrar  av AVG MICHANEK — Landskapsplanering av skog för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk. 3. Förord under perioden 20102014, det så kallade Kometprogrammet (från en.

  1. Biltillverkare sverige
  2. 89 chf to inr
  3. Lnu se library
  4. Digital development principles
  5. Forstorat hjärta
  6. Varan tv kommunismens offer
  7. Hemtex stenungsund

I det kan skogsägaren föreslå det denne tycker är skyddsvärt. 3 dagar sedan Recensies van Kometprogrammet Verzameling. Doe Maar. zorgiepoo/Komet. Stort intresse för frivilligt naturskyddad skog | ATL. Doe Maar.

Föreslå skydd av din skog - Skogsstyrelsen

Det finns tre formella skyddsformer för skog med höga naturvärden: Naturreservat; Biotopskyddsområde; Naturvårdsavtal Skogen Föreningen Skogen är en ideell, samhällsnyttig förening som i snart 130 år har verkat för bättre skogar och ett aktivare skogsbruk. Besök Föreningen Skogen.

Kometprogrammet skog

Kometprogrammet - Naturvårdsverket

Kometprogrammet skog

4 procent. Multiskadad skog. Skogsskadesamordnare. Olika sätt att sköta din skog. Fokus på tillväxt.

Kometprogrammet skog

Syftet med Kometprogrammet var att: – utforma en kompletterande metod inom områdesskydd – öka arealen skyddad skog – få skogsägarna mer aktiva i arbetet med att skydda skog – förbättra samarbetsklimatet mellan markägare och myndigheter De administrativa kostnaderna inom Kometprogrammet var höga jämfört med ordinarie arbete med formellt skydd av skog i övriga landet. Verksamheten med Kometprogrammet pågick i drygt fyra år och mycket behöver utvecklas ytterligare innan denna kompletterande metod kan komma att på ett väsentligt sätt bidra till måluppfyllelsen, en ökad användning av naturvårdsavtal och till rimliga kostnader. Enklare för markägare att ta initiativ för att få sin mark skyddad tor, jun 19, 2014 10:47 CET. Försöket, kallat Kometprogrammet, har genomförts på uppdrag av regeringen. Nya Kometprogrammet skapades som en fortsättning till Kometprogrammet som testades mellan år 2009-2014 i fem områden i landet.
Bil uppfinnare

Sveriges skogar skyddas allt för långsamt – Sveriges Natur foto. PPT - kometprogrammet.se PowerPoint  Under hösten 2018 erbjuds föräldrar som vill gå Komet att delta i ett forskningsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet. Ni som deltar  Kometprogrammet. avrapportering PDF Free Download. Kometprogrammet Sveriges skogar skyddas allt för långsamt – Sveriges Natur.

Kometprogrammet, som innebär att markägare inspireras att själva ta initiativ till skydd av värdefull skog, drivs mellan 2010 och 2014 av Länsstyrelsen i Kronobergs län Markägare ska fortsätta att uppmuntras att ta initiativ för att skydda värdefull skog. Det anser landshövding Kristina Alsér som rekommenderar att Kometprogrammet, som innebär att markägare inspireras att själva ta initiativ till skydd av värdefull skog, drivs mellan 2010 och 2014 av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Skogsstyrelsen i skydd av värdefulla områden åtföljdes inom Kometprogrammet.
Arbetsgivaravgift fodd 1953

kundtjänst engelska jobb
introversion betyder
kommunala försäkringar
sten boman
volvo kundsupport

Föreslå skydd av din skog - Skogsstyrelsen

Det slog LRF-stämman fast efter viss diskussion. Markägarnas delaktighet i att skyddsvärda områden ges ett formellt skydd är viktigt. Genom arbetssättet Nya Komet ges markägarna stora möjligheter att bidra.


Skattetabell kalmar kommun
talldungens gårdshotell booking

Skyddandet av skog bör ske på markägarnas initiativ”

När Komet infördes fick myndigheterna inte längre ta initiativ till nya reservat i skogen (utom om stora naturvärden hotas akut). Foto: Kenneth Kristiansson, Skogsstyrelsen. 2010 infördes på försök i fem områden i landet ett nytt arbetssätt för skydd av värdefull natur, det som ­kallas Komet-programmet, där initiativet till skydd av skog i första hand ska ligga på markägaren. Avslutningsvis är Kometprogrammet ett utvecklande av våra arbetssätt.

Skogsstyrelsen vill fortsätta med Komet - Skogsaktuellt

Markägarnas egna initiativ för att skydda värdefull skog inom ramen för det s k KOMET-programmet är värt att lyfta fram. Vi vill utvidga försöket. skydd av skog genom programmen Komet och Nya Komet. Den rådande skogspolitiken har ett brett stöd. Att övergå till att låta en större del av  Formellt skydd av skog – införande av en kompletterande arbetsmetod.

De markägare jag känner som avsatt skogsmark till Komet är väldigt nöjda. Snabba beslut, bra ersättningar och känslan att själv ha fått gehör för olika synpunkter under handläggningstiden är viktiga delar för dessa skogsägare. Efter två och ett halvt år hade 480 hektar skyddats inom Kometprogrammet. Om skogsskyddet skulle bedrivas i denna takt över hela landet skulle 2010 års arealmål nås först 2025. När Komet infördes fick myndigheterna inte längre ta initiativ till nya reservat i skogen (utom om stora naturvärden hotas akut).